KIS-KDT

Zpracovávání, vyhodnocování a správa výsledků z kamerových prohlídek odvodňovacích systému nabývá stále většího významu.

Náš program KIS-KDT nabízí značné ulehčení práce a vytváří spolehlivou základnu pro řádný provoz kanalizační sítě. Zároveň dobře poslouží při vypracování smysluplného sanačního konceptu, který může ušetřit spoustu peněz.

Videodokumentace získaná během TV prohlídek, příp. další digitální snímky získané dodatečně, je možné začlenit do databanky kanálu KIS-KDT, což několikanásobně ulehčí posuzování stavu úseku. Uložené snímky je možné kdykoliv opět vytisknout jako fotodokumentaci.

Náklady za zhotovení katastru kanalizace tvoří jen zlomek toho, co se musí vydat za bezzávadný provoz odvodňovacího systému a jeho eventuelní sanaci!!!

KIS-KDT je aplikace plně kompatibilní s MS WindowsXP® příp. Windows Vista®, samotná databanka je postavená na bázi MS-Access 2002®

Výhody našeho programu lze ve zkratce vyjádřit pomocí:

→ Jednoduché ovládání pomocí nástrojové lišty a kontextových menu

→ Přehledná navigace

→ Automatické generování obsáhlých přehledů, zpráv a grafik:
Pro zvětšení klikněte sem Pro zvětšení klikněte sem
Vyhodnocování dat z kamerových prohlídky v programu KIS-KDT je umožňěno pomocí:

→ Kvalitního zhodnocení stavu kanalizační sítě

→ Úměrného rozhodnutí k danému problému o nutnosti případné okamžité sanace

→ Správného rozhodnutí o volbě sanační metody

→ Dlouhodobého plánování finančních prostředků

→ Porovnání hydraulických poměrů (AKP) se stavem kanálu
[zpět]