Nabízíme Vám vyhodnocování a správu dat o stavech kanalizačních potrubí. Zajišťujeme napojení dat z kamerových prohlídek, dat o zaměření šachet a úseků do GISu. Díky našemu programu KIS-KDT jsme Vám schopni nabídnout trvalou správu a péči o všechny uskutečněné prohlídky a navíc poskytnout užitečné statistiky, pomocí kterých lze snadno určit, které úseky kanalizace se nachází ve špatném stavu a je třeba se jimi bezodkladně zabývat.

Kommunalní technika / technika skládek


Nabízíme Vám:
 • Vyhodnocování a dodadečné úpravy kanalizačních TV prohlídek a to i nových prohlídek typu PANORAMO. Ve vedeních v systémech odvodňování skládek poskytujeme také měření spádů, teplot a podílu plynů
 • Výběrová řízení, dozor a kalkulace:
  → služeb poskytovaných dle všech platných předpisů a zákonů
  → stavebních prací dle všech platných předpisů a zákonů
 • Správu všech dat o prohlídkách ve vlastní, pro tento účel vyvinuté databance "KIS-KDT"
 • Klasifikaci škod a vypracování sanačních návrhů na základě vyhodnocených dat
 • Sestavení, doplnění příp. změna odvodňovacích plánů
 • Vypracování přehledu úkonů potřebném pro kamerování a čištění kanalizačních potrubí
 • Provedení plánů sanací včetně péče o objekty včetně opatření k dozoru stavby podle HOAI

Vývoj softwaru

Dále nabízíme k našim standardním produktům:
 • Vývoj specifického softwaru na přání zákazníka
 • Poradenství pro zákazníky a školení
Výhody námi poskytováných služeb:

 • Inženýrské zpracování dat téměř vylučuje chyby při klasifikaci
 • V mnoha případech lze díky přehledné správě dat zabránit opakování již provedených kamerových prohlídek:
  starší výsledky kamerových prohlídek (jsou-li k nim dostupné protokoly a videozáznamy) mohou být zpracovány tak, že je lze použít jako plnohodnotná data pro katastr kanalizací; samozřejmostí je také převzetí a přizpůsobení starších dat od jiných firem provádějících kamerové prohlídky
 • Všechna převzatá data mohou být poté vyhodnocena a rozdtříděna do tříd škod
 • Převzetí starších kamerových prohlídek nebo prohlídek od jiných firem provádějících kamerové prohlídky lze uskutečnit na základě dodaných protokolů a videozáznamů. Jako vhodnou alternativu k protokolům upřednosňujeme převzetí výsledků kamerových prohlídek na datových nosičích, neboť jsme schopni zajistit import těchto výsledků ze skoro všech programů, které se pro prohlídky v dnešní době používájí